01525 372650 | 1 King Street, Leighton Buzzard, Bedfordshire, LU7 1BY